Levende Landsbyer 4534 ApS

Hvad er ideen med Levende Landsbyer 4534 ApS?
Levende Landsbyer 4534 ApS er ejet i fællesskab af borgere i 4534-området. Selskabet er vores fælles ramme for at udvikle lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet – så det bliver endnu mere attraktivt at bo, arbejde og søsætte nye initiativer i vores lokalområde. Det handler ikke om at genskabe dét byliv, der var engang, men at nyskabe dét, der er nu.
I Levende Landsbyer 4534 ApS skaber vi i fællesskab liv i lokalområdets tomme bygninger til boliger, erhverv og kultur ved at opkøbe, istandsætte, udleje eller sælge. En del af overskuddet i Levende Landsbyer kan uddeles til nye initiativer i 4534-området, der forskønner vores område, udvikler vores mødesteder og skaber nye fællesskaber.

Et fællesskabsejet selskab – bliv medanpartshaver
Vi håber, at I har lyst til at støtte op om vores anpartsselskab, for vi synes selv, at vi har et rigtig godt projekt, som kan skabe vækst og udvikling i hele området 4534.
I kan tegne en eller flere anparter a 1.000 kr. pr. stk. ved at indbetale beløbet på selskabets konto reg. nr. 0537 konto 0000757454 i Dragsholm Sparekasse, med tydelig angivelse af navn og mailadresse. Hvis I har spørgsmål omkring tegning af anparter er I velkommen til at kontakte Revisoren i Hørve, att. Henning Nielsen, på Henning@revisoren.dk

Anpartsselskab er stiftet!
Anpartsselskabet ”Levende Landsbyer 4534 ApS” er nu stiftet! Efter vores succesfulde stiftende generalforsamling d. 30. august, har vi haft en dialog med Erhvervsstyrelsen om muligheden for at stifte et andelsselskab. Det viste sig desværre ikke at være muligt.
Vi har derfor stiftet ANPARTSSELSKABET ”Levende Landsbyer 4534 ApS” med bistand fra advokat Jens Elmerkjær. Vi har sikret os, at vedtægterne for dette selskab har samme indhold og intentioner som de vedtægter, der blev fremlagt i forbindelse med andelsselskabet.
Det betyder bl.a., at vedtægterne for ”Levende Landsbyer 4534 ApS” indeholder følgende punkter:
• Hver anpartshaver har en stemme uanset hvor mange anparter vedkommende har. Det betyder at vi fastholder princippet om ”en mand en stemme”.
• Ingen hæfter for mere end det beløb, de har indbetalt.
• Anparterne kan aldrig handles til en pris, der overstige det, der er betalt for dem i forbindelse med tegningen. Det betyder, at der ikke er nogen, der kan tjene på at sælge deres anparter.
• Køb og salg af anparter kan kun ske med selskabets godkendelse.
• Selskabet kan ikke udbetale overskud til anpartshaverne.
• Der er tilføjet en mulighed for, at selskabet kan bidrage til 4534-områdes udvikling udover køb af fast ejendom. Det kunne fx være at ansætte en lokal deltids-gartner til forskønnelse, give bidrag til indkøb af borde og bænke på fællesområder, at give bidrag indkøb af blomster og lign.
Her kan du læse vedtægterne for Levende Landsbyer 4534 ApS.

Hvorfor stifte Levende Landsbyer 4534

Hvis du vil støtte om op vores selskab og blive andelshaver, skal du udfylde denne blanket og sende den til Henning Nielsen: Tegningsaftale Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a

Den nyvalgte bestyrelse efter den stiftende generalforsamling i Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.
Henninge Nielsen (kasserer og sekretær), Bjarne Becker, Frank Buch, Nina Lemkow, Ulla Margrethe Hansen (næstformand), Alan Parnes, Jacob Antvorskov (formand), Kaj Pedersen (suppleant).

Alt det med småt: 

Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a – Godkendte vedtægter

Indkaldelse til stiftende generalforsamling torsdag d. 30. august 2018

Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a. – Referat af stiftende generalforsamling – 30.08.2018