Andelsselskabet Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a

Den 30. august 2018 stiftede en gruppe borgere i området 4534 Hørve, andelsselskabet Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a., med det formål at  fremme andelshavernes fælles interesse i at udvikle lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet i lokalsamfundet, så området bliver mere attraktivt for både nuværende og kommende borgere. Lokalområdet er afgrænset af postnummeret 4534 Hørve.

Vi håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at støtte selskabet ved at blive andelshavere. Du kan læse mere og selskaber og hvordan du tegner en andel under fanebladet “Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.”

Den nyvalgte bestyrelse efter den stiftende generalforsamling i Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.
Henninge Nielsen (kasserer og sekretær), Bjarne Becker, Frank Buch, Nina Lemkow, Ulla Margrethe Hansen (næstformand), Alan Parnes, Jacob Antvorskov (formand), Kaj Pedersen (suppleant).

Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a

Vi har længe talt om at lave et “byfornyelsesselskab” eller lignende. Nu bliver snakken til realiteter. Derfor indbydes alle interesserede til stiftende generalforsamling i andelsselskabet Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.

Du kan læse mere om projektet på under punktet “Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a” her på hjemmesiden. 

4534-prisen 2016

4534-prisen 2016
4534-prisen 2016

4534-Prisen går til Helge Fredslund

Med prisen ønsker Foreningen 4534, at anerkende det store arbejde Helge Fredslund har gjort for Hørve. Prisen blev uddelt torsdag aften på foreningens generalforsamling. Foreningens formand Jens Rubæk, Hørve, sagde blandt andet i sin begrundelse, at Helge Fredslund har været en væsentlig del af det arbejde, der har fundet sted i Hørve, med at planlægge og udføre en renovering af bymiljøet. Det er ikke kun politisk han har arbejdet for forbedringerne, men også personligt, med at renovere bygninger og sætte gang i aktiviteter. Det har blandt andet resulteret i en bagerforretning, hvor man kan købe meget andet end brød. Foreningen 4534, som har indstiftet prisen, har til formål at bakke op om nye aktiviteter, som borgere ønsker at sætte i gang, men som de ikke ønsker at danne en forening omkring. 4534 kan tilbyde at danne rammen om aktiviteter med vedtægter, CVR-nummer og et regnskabssystem, der sikrer, at initiativtagerne kan søge midler og sponsorater samt få styr på økonomien. 4534 kan endvidere tilbyde en informationsplads med hjemmeside og nyhedsbrev og facebookside.

Helge Fredslund får overrakt 4534-prisen 2016
Helge Fredslund får overrakt 4534-prisen 2016