Andelsselskabet Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a

Den 30. august 2018 stiftede en gruppe borgere i området 4534 Hørve, andelsselskabet Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a., med det formål at  fremme andelshavernes fælles interesse i at udvikle lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet i lokalsamfundet, så området bliver mere attraktivt for både nuværende og kommende borgere. Lokalområdet er afgrænset af postnummeret 4534 Hørve.

Vi håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at støtte selskabet ved at blive andelshavere. Du kan læse mere og selskaber og hvordan du tegner en andel under fanebladet “Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.”

Den nyvalgte bestyrelse efter den stiftende generalforsamling i Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.
Henninge Nielsen (kasserer og sekretær), Bjarne Becker, Frank Buch, Nina Lemkow, Ulla Margrethe Hansen (næstformand), Alan Parnes, Jacob Antvorskov (formand), Kaj Pedersen (suppleant).